सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दोलखा

सुचना अधिकारी

जितेन्द्र कुमार यादव

०४९-४२११४२

ठेगाना: चरिकोट, दोलखा

फोन: ०४९-४२११४२/ ०४९-४२१७५३/ ०४९-४२१४९३

ईमेल: ict.ddcdolakha@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar