सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० माघ १ गते देखी २०८० चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० कार्तिक १ गते देखी २०८० पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साउन १ गते देखी २०८० असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्‍खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड (२०७९) “ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” जिल्ला दररेट 2080-81 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० बैशाख १ देखी २०८० असार मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ माघदेखी चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियामवली , २०६५ को नियम २ बमोजिम २०७९ कार्तिकदेखी पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशनः सूचना

कार्यालयहरुको सम्पर्क


 

 

क्र. स. कार्यालय कार्यालय प्रमुखको नाम कार्यालयको सम्पर्क नम्बर मोबाईल नम्बर
श्री दोलखा जिल्ला अदालत मा. कमल राज बिस्ट जि. न्यायाधीश 421102 9841475039
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय सागर मणि पाठक प्र.जि.अ. 421133 9854017777
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय यज्ञ राज भट्ट स.प्र.जि.अ.
श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तुलसीनाथ गौतम स्था.वि.अ. 421142 9854055000
श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय निर्मल दर्शन आचर्य प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर ४९-४२१०४९ 9854045102
श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय विक्रम कार्की सूचना 421493 9854045210
श्री रण भीम गण  चरिकोट बिदुर अधिकारी गणपति 421002 9841217901
श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय बासुदेव पाठक प्र.ना.उ. 421333 9754201642
श्री को.ले.नि.का. भिस्म प्रसाद न्यौपाने प्रमुख कोष नियन्त्रक 421140 9854045740
श्री मालपोत कार्यालय दिपेन्द्र काफ्ले प्र.मा.अ 421119 9741452395
श्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालय माधवराज मारासिणी जि.नि.अ. 421443 9851246443
माथिल्लो तामाकोशी ज.वि.आयोजना विज्ञान श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख 994490004 9851058864
माथिल्लो तामाकोशी ज.वि.आयोजना डा.गणेश न्यौपाने वातावरण प्रमुख 994490023 9851007780
सीमा प्रशासन कार्यालय लामाबगर शिव खड्का नि. कार्यालय प्रमुख 9741088867
इलाका प्रशासन कार्यालय सिंगटी सुनिल कुमार झा नि.कार्यालय प्रमुख 9844020387

Skip to toolbar