Earthquake Emergency Assistance Project (EEAP) को प्रगति सम्वन्धमा ।

Earthquake Emergency Assistance project (EEAP), दोलखाका लागि छनौट भएका निम्न सडकहरुको प्रगति विवरण ।


क्र. स. सडक परिमाण प्रगति
सिंगटी – सोरुंग सडक ९ कि. मी. सर्भे सम्पन्न
सुन्खानी – सांग्वा सडक २८ कि. मी. सर्भे भईरहेको
भिरकोट – शहरे – हावा सडक २६ कि. मी. सर्भे भईरहेको

Skip to toolbar