सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ माघदेखी चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियामवली , २०६५ को नियम २ बमोजिम २०७९ कार्तिकदेखी पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशनः सूचना सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली,२०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ साउन १ गतेदेखी ऐ. असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ बैशाख १ गतेदेखि ऐ. असार मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वत : प्रकाशन । छैठौ जिल्ला सभामा पारित साझा प्रतिवद्धताहरु छैठौ जिल्ला सभामा पारित समसामायिक प्रस्तावहरु कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको बैठक कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा बैठक प्रस्तुतिकरण तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम

निर्वाचित पदाधिकारीहरु

क्र.स. नाम, थर प्रतनिधित्व गर्ने पार्टि सम्पर्क नंबर इमेल  ठेगाना
बर्जुराम घतानी माऔवादि केन्द्र ९८६०७८६०३६ barjuram04@gamul.com कालिञ्चोक-७
दोर्जी शेर्पा एकिकृत समाजवादि ९८४१०८०६५७   जिरी-५
कल्पना थामी नेपाली कांग्रेस ९७४५५२५१६३   कालिञ्चोक-६
चन्द्कला ठकुरी नेपाली कांग्रेस ९८५११०५८९४ nilamthakuri762@gmail.com मेलुङ-६
मेनुका चौलागाइ नेपाली कांग्रेस ९८६४११२७०० chaulagainm89@gmail.com भीमेश्वर-४
अनिलकुमार तामाङ नेपाली कांग्रेस ९८४४००३०१९   बैतेश्वर-१
कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस ९७४५६०६२७४   शैलुङ-८
सन फिन्जु शेर्पा नेपाली कांग्रेस ९८६६३१८९७६   जिरी-१
टसि शेर्पा नेपाली कांग्रेस ९८४०९२०५८२ tashisherpa80@gmail.com विगु-७

Skip to toolbar