सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० माघ १ गते देखी २०८० चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० कार्तिक १ गते देखी २०८० पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साउन १ गते देखी २०८० असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्‍खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड (२०७९) “ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” जिल्ला दररेट 2080-81 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० बैशाख १ देखी २०८० असार मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ माघदेखी चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियामवली , २०६५ को नियम २ बमोजिम २०७९ कार्तिकदेखी पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशनः सूचना

निर्वाचित पदाधिकारीहरु

क्र.स. नाम, थर प्रतनिधित्व गर्ने पार्टि सम्पर्क नंबर इमेल  ठेगाना
बर्जुराम घतानी माऔवादि केन्द्र ९८६०७८६०३६ barjuram04@gamul.com कालिञ्चोक-७
दोर्जी शेर्पा एकिकृत समाजवादि ९८४१०८०६५७   जिरी-५
कल्पना थामी नेपाली कांग्रेस ९७४५५२५१६३   कालिञ्चोक-६
चन्द्कला ठकुरी नेपाली कांग्रेस ९८५११०५८९४ nilamthakuri762@gmail.com मेलुङ-६
मेनुका चौलागाइ नेपाली कांग्रेस ९८६४११२७०० chaulagainm89@gmail.com भीमेश्वर-४
अनिलकुमार तामाङ नेपाली कांग्रेस ९८४४००३०१९   बैतेश्वर-१
कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस ९७४५६०६२७४   शैलुङ-८
सन फिन्जु शेर्पा नेपाली कांग्रेस ९८६६३१८९७६   जिरी-१
टसि शेर्पा नेपाली कांग्रेस ९८४०९२०५८२ tashisherpa80@gmail.com विगु-७

Skip to toolbar