सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० माघ १ गते देखी २०८० चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, को नियम ३ २०६५ बमोजिम २०८० कार्तिक १ गते देखी २०८० पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साउन १ गते देखी २०८० असोज मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्‍खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड (२०७९) “ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” जिल्ला दररेट 2080-81 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० बैशाख १ देखी २०८० असार मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ माघदेखी चैत्र मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियामवली , २०६५ को नियम २ बमोजिम २०७९ कार्तिकदेखी पौष मसान्तसम्म यस कार्यालयद्वारा सम्पादित कामको स्वतः प्रकाशनः सूचना

कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा बैठक

मिति २०७७/१२/२६ गते
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको आयोजनामा कोभिड – १९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,जिल्ला स्तरिय संकट व्यवस्थापन केन्द्रका पदाधिकारीहरु, वडाध्यक्ष, पत्रकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिमा तपसीलका निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ।
निर्णयहरुः-
१.Anti-Gen Test Kit लाई तयारी अवस्थामा राख्ने।
२.कम्तिमा पनि प्रत्येक पालिकामा १-१ वटा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसी निर्णय गर्ने र आवश्यक तयारी गर्ने।
३. कोभिड – १९ को सन्दर्भमा जनसमुदायमा जनचेतना र प्रचार प्रसारका लागि रेडियिो मार्फत सुचना सम्प्रेषण गर्ने तथा शिक्षक शिक्षिका परिचालन गर्ने।
४.नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हुन सक्ने भीडभाड र कोभिड संक्रमण फैलने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड हुने गतिविधि नगर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न सबै जिल्लाबासीलाई अनुरोध गर्ने।
 
 
 
 
 
 
 

Skip to toolbar