कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको बैठक

२०७८/०१/२२ गते
जिल्ला समन्वय समिति दोलखकाो आयोजनामा कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ।
स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, निषेद्याग्य र कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा आगामि दिनमा चाल्नु पर्ने कदम लगायतको समीक्षा गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to toolbar